Uitleg gebruik

Het is handig om de oefening te laten beginnen met een rondgang door het pand en daarbij goed op te letten waar alle hulpmiddelen zich bevinden. Bij terugkomst in de oefenruimte dienen vervolgens eerst de symbolen op de juiste plekken te worden geplaatst. De brandwerende scheidingen kunnen met de korte en langere rode balken worden aangegeven. Iedere deelnemer kiest zijn eigen LEGO alter ego uit en wacht op verdere instructies van de cursusleider.

Tips & Adviezen
Een Table Top oefening kan nooit een echte brandoefening vervangen, maar biedt wel de mogelijkheid om vaker te kunnen oefenen met wisselende deelnemers. Zeker in de zorg is dit een prima aanvulling zonder patiënten en/of inwoners te belasten. Een Table Top Oefening kan desgewenst prima in eigen beheer worden gedaan, maar ons advies is om een professionele organisatie aangesloten bij het NIBHV de oefening te laten begeleiden. De brandweer in uw eigen regio kan u daarbij ook behulpzaam zijn met tips en adviezen.

Scenario mogelijkheden
Het is aan de cursusleider om diverse mogelijke scenario’s te bedenken en uit te voeren met de deelnemers aan de BHV Oefening.

Ter inspiratie volgt hier een voorbeeldcasus voor een Verzorgingstehuis:

Het is begin van de ochtend. De meeste bewoners zijn nog op hun kamer aan het ontbijten of worden geholpen met douchen en aankleden. In de keuken zijn een aantal medewerkers aan het werk die een gaslucht waarnemen. De lucht wordt steeds sterker en het vermoeden is dat er flink gas lekt in de keuken.

Hierbij kunnen de volgende vragen worden gesteld:
1. Waar is de verzamelplaats en waar hangen de brandslanghaspels en -blussers?
2. Via welke weg komt u het snelst en veilig naar buiten?
3. Hoe laat u uw werkruimte achter?
4. Zorgt u alleen voor uzelf of neemt u ook andere mensen mee naar buiten?
5. Wie zet de ontruiming in gang en hoe gebeurt dat?
6. Hoe en wie (medewerkers, brandweer, politie) wordt er gealarmeerd en wie doet dat ?
7. Wie is er bedrijfshulpverlener binnen uw organisatie / afdeling?
8. Wat doet u op het moment dat er een ontruimingsalarm wordt gegeven?
9. Wat doet u als de brandweer, politie of ambulance arriveert?
10.Wat doet u als tussentijds blijkt dat de situatie erger of juist minder erg wordt?